Моята заявка

Нямате добавени продукти в кошницата.

Моята заявка

Нямате добавени продукти в кошницата.

Човешката амниотична мембрана се отличава с уникални биологични, биохимични и физични свойства.

Какво представлява амниотичната тъкан

Амниотичната тъкан е мембрана, изграждаща вътрешната част на околоплодната обвивка. Състои се от слой епителни клетки с ектодермален произход върху базална мембрана и подлежащ слой колагенова строма (матрикс).

Колагеновата строма изгражда структурните компоненти и архитектурата на амниотичната мембрана и съдържа множество специализирани протеини като фибронектин, протеогликани, глюкозоаминогликани, ламинини и др.

Колагените тип IV, V и VII създават важен субстрат, определящ структурния интегритет на мембраната, и създават условия за по-бързото и лесно зарастване на наранените тъкани.

Регенеративни характеристики

В амниотичната мембрана са концентрирани множество регенеративни биомолекули, важни за оздравяването на тъканите, сред които: епидермален растежен фактор, трансформиращ растежен фактор (TGF) бета, фибробласт растежен фактор, металпротеинази и TIMPS (тъканни инхибитори на металпротеиназите), както и дефензини – уникални молекули с антибактериални свойства.

Имунотолерантни свойства

Освен с изобилие от регенеративни биологично активни вещества, амниотичната мембрана се отличава и с имунологично привилегирован статус – в нея не се експресират HLA-A, B и С антигени, отсъства и 2-бета микроглобулин.

В същото време се установяват имуносупресивни цитокини – интерлевкин-4, интерлевкин-10, както и TGF. Това гарантира толерантността на пациентите към получените алографти, като не се налага последващо прилагане на имуносупресори.